Projekt graficzny nowoczesnej linii opakowań marki CAVIAR, zakładał wdrożenie przyjętej brand idei, obejmującej spójną koncepcję dla kilku produktów w linii, a także możliwości jej rozwinięcia na wszelkich materiałach ATL i BTL.

Koncepcję opakowania przygotowaliśmy dla segmentu klientów zamożnych o wysokojakościowych preferencjach zakupowych. Prototyp wykrojnika i gotowe modele odzwierciadlające oryginał opakowania zostały przygotowane przez nasze studio projektowe. Na ich podstawie Klient uniknął kilku błędnych założeń technologicznych i podniósł jakość materiałów użytych do zasadniczej produkcji opakowania.

caviar_02

Packaging designs

Projekt graficzny, wzornictwo, typografia, doradztwo technologiczne,
projekt formy, dobór materiałów, modelowanie prototypów, produkcja, druk.

 

Nasze opakowania:

to oryginalna kreacja

i zachęcające projekty.