Chcesz poznać ofertę,
lub porozmawiać o naszych projektach?

Zapraszamy do kontaktu:* Pola wymagane


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MAG Collective
moich danych osobowych w celu obsługi tego zgłoszenia.

Administratorem Państwa danych osobowych, zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego, za pośrednictwem podanego adresu poczty elektronicznej lub podczas rozmowy telefonicznej, jest Firma MAG Collective. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, wątpliwości, prośby lub żądania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. Państwa zgoda lub artykuł 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania, wątpliwości, prośby lub żądania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji odpowiedzi na Państwa pytania, wątpliwości, prośby lub żądania. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego powyżej, tj. cofnięcia zgody, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, wątpliwości, prośby lub żądania. Państwa dane będą przekazane podmiotowi, który obsługuje działanie powyższego formularza, jak również podmiotowi, który świadczy usługi związane z hostingiem poczty E-mail. Mają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

Nasze dane kontaktowe:

ul. Piotra Ściegiennego 4/3
60-128 Poznań
T: +48 502 632 951
T: +48 789 269 097
E: kontakt@magcollective.pl