ikonka identyfikacja marki
brand identity

Art of taste

KOMPLEKSOWE SYSTEMY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ | BRAND IDEA | BRANDING | REBRANDING | LOGO | KSIĘGA ZNAKU | SYSTEMY OZNAKOWANIA | KEY VISUALS | COPYWRITING | NAMING | MATERIAŁY DRUKOWANE | PRODUKCJA | DRUK | LAUNCHING

ikonka identyfikacja marki
Brand identity

Art of taste

KOMPLEKSOWE SYSTEMY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ | BRAND IDEA | BRANDING | REBRANDING | LOGO | KSIĘGA ZNAKU | SYSTEMY OZNAKOWANIA | KEY VISUALS | COPYWRITING | NAMING | MATERIAŁY DRUKOWANE | PRODUKCJA | DRUK | LAUNCHING

Dlatego, że jako nieliczni w branży opanowaliśmy i ujarzmiliśmy perfekcyjnie sztukę smaku. Umiejętnie ją wydobywając z projektowych meandrów oraz perfekcyjnie układając jej zróżnicowane walory w kompozycyjną całość kreowanych prac. Otrzymaliśmy nowe zadanie. Kompleksowej realizacji projektu wizualnej komunikacji dla Konkursu Cukierniczego: ART OF TASTE – Sztuka Smaku, organizowanego przez Międzynarodowe Targi Poznańskie w ramach Targów Polagra Gastro.