projekty opakowań ikonka
packaging design

Caviar

PROJEKT GRAFICZNY / WZORNICTWO / TYPOGRAFIA / DORADZTWO TECHNOLOGICZNE / PROJEKT FORMY / DOBÓR MATERIAŁÓW / MODELOWANIE PROTOTYPÓW / PRODUKCJA / DRUK

projekty opakowań ikonka
Packaging design

Caviar

PROJEKT GRAFICZNY / WZORNICTWO / TYPOGRAFIA / DORADZTWO TECHNOLOGICZNE / PROJEKT FORMY / DOBÓR MATERIAŁÓW / MODELOWANIE PROTOTYPÓW / PRODUKCJA / DRUK

Projekt graficzny nowoczesnej linii opakowań marki CAVIAR zakładał wdrożenie przyjętej brand idei, obejmującej spójną koncepcję dla kilku produktów w linii, a także możliwości jej rozwinięcia na wszelkich materiałach ATL i BTL.

Koncepcję opakowania przygotowaliśmy dla segmentu klientów zamożnych o wysokojakościowych preferencjach zakupowych. Prototyp wykrojnika i gotowe modele odzwierciedlające oryginał opakowania zostały przygotowane przez nasze studio projektowe. Na ich podstawie Klient uniknął kilku błędnych założeń technologicznych i podniósł jakość materiałów użytych do zasadniczej produkcji opakowania.